If we know that certain thoughts, particularly irrational ones, invoke negative emotions, we also know how to ensure that we are never desperately unhappy again. Albert Ellis

Welkom bij Innerlijk Inzicht!

Wij begeleiden vol passie en overgave ontwikkelingsprogramma’s voor bedrijven en overheidsorganisaties. We richten ons op wat doorgaans de ‘zachte’ kant wordt genoemd. Het gaat daarbij vooral om het verhogen van het zelfbewustzijn en emotionele groei.

Wat kenmerkt ons?
Focus op individuele aandacht, stevige persoonlijke feedback, ervaren in plaats van bedenken, paradigma overschrijdend, confronterend en veeleisend, samen leren, onorthodoxe aanpak, vanuit vertrouwen uit het comfort, integreren in het dagelijks leven.

Wij hebben onder programma’s een aantal reeds bestaande trajecten uitgewerkt. Daarnaast is het mogelijk om samen voor een specifieke groep met bepaalde thematiek een eigen programma samen te stellen.

Wij wensen je een heel fijne dag!

Oscar en Rogier

We nemen eerst de weg naar binnen, om er dan mee naar buiten te treden

In deze tijd, in dit deel van de wereld en in ons onderwijssysteem bestaat er zeer veel aandacht voor de ratio, het weten. Er is aanzienlijk minder aandacht voor bijvoorbeeld het lichaam en het gevoelsleven. Dit heeft vooral op latere leeftijd consequenties.

“… a third of the senior executives derail or plateau at some point, most often due to an emotional deficit such as the inability to build a team or regulate their own emotions in time of stress”. (Kerry A. Bunker, Kathy E. Kram and Sharon Ting, Harvard Business Review Dec. 2002)

En hoe actueel blijft het…..?

Onze visie op persoonlijk leiderschap

Persoonlijke ontwikkeling is voor ons synoniem aan persoonlijk leiderschap waarbij onderstaande begrippen centraal staan.

  1. Emotionele zelfbeheersing. Herkennen, begrijpen en meester worden van je eigen emoties en het begrijpen hoe om te gaan met de emoties van anderen.
  2. Ken de grenzen van het denken. Bewust worden van hoe jij de wereld ziet en hoe anderen naar je kijken? Iemand is meer dan zijn gedachten. Het lichaam en het gevoel spelen een belangrijke rol in het leven.
  3. Relativeren. Er is geen goed en kwaad, waar en onwaar, wij versus zij, wat je wil en wat je niet wil. Alle problemen lijken op te lossen door te gehoorzamen, te conformeren aan het ‘goede’ en dat wat een autoriteit vindt. Het tegenovergestelde is er ook. Alles is relatief en het gaat om het vinden van de eigen mening, de eigen waarheid, de eigen normen, waarden en gedragspatronen.
  4. Lichaamsbewustzijn. Als je je meer bewust bent van je lichaam en leert hoe het te gebruiken, beïnvloedt dat hoe je je fysiek voelt, je houding en je non-verbale uitstraling.
  5. Balans vinden tussen doen en zijn. Veel mensen ‘doen’ de hele dag en hebben weinig aandacht voor het ‘zijn’. Onder ‘zijn’ verstaan wij het nemen van voldoende rust, afstand en het vermogen tot reflecteren. Zowel voor jezelf als in relaties met anderen.
  6. Verbinden. Het ontwikkelen van iemands persoonlijk leiderschap en daarmee het zelfbewustzijn stelt iemand beter in staat zich te verbinden met mensen om hem/haar heen
Ga naar het programma 'Persoonlijk Leiderschap'

Our nettlesome task is to discover how to organize our strength into compelling power. Martin Luther King, Jr

Inner Highlights
Innerlijk Inzicht. Iets anders. Iets dat werkt!

CONTACT US!?!

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
Om te leren moet je risico nemen Om risico te nemen moet je je veilig voelen Om je veilig te voelen moet je iemand vertrouwen Om iemand te vertrouwen moet je iemand kennen Om iemand te kennen moet je alle kanten zien Om al je kanten te laten zien moet je je kwetsbaar opstellen Om je kwetsbaar op te stellen is moed nodig  

Log in with your credentials

Forgot your details?

X