Heart Home 4 The Heart of the [Human] Matter(s)
Discipline - A disciple of one's own path, een discipel van de eigen weg.
CK4 Mmap Zijn wij onderdeel van de natuur? New Layer The big Q's Zijn wij goed of slecht?
Wat is normaal?
Bang van het licht?
Afraid of the light?
What is normal?
Are [we] good or bad?
Are we part of nature?
Uit het lichaam van moeder natuur en naar het evenbeeld van de metafysische vader. Sources: The Image of... Wie 'bepaalt/d' of iemand soeverein 'is'?
Channeling Life Phases Channeling Life Maps/Dimension Wat is een channeling: From mother natures body and in the image of the meta-physical father Teaching of Gurdjieff - A pupil's Journal - C. S. Nott
De vierde weg, The fout Way Het in praktijk en ervaring leven wat andere bedacht hebben als potentie Living and experiencing that what others thought of as potential
Slide Vrij. Ik was lang in de veronderstelling (gebracht door ouders, school, nieuws etc. dat ik een vrij mens was, zodra volwassen natuurlijk, in een vrij en ontwikkeld land. Zowel mijn ervaring als verdergaande studie naar het onderwerp doen mij telkens anders beleggen. Vrijehid van: beweging
expressie, meningsuitting
liefde seksualiteit
financieel
Beschaving Ik was elke keer als ik uit het vliegtuig stapte blij en trots op het land waar ik was geboren, en waar ik woonde. Aspecten als dictatuur, censuur en propaganda leken ver weg, en de zinssnede, het is wel niet perfect, maar wil je dan een dictatuur zoals in een bananenrepubliek?
spiritualiteit / religie
higher consciousness
Vrij - Free
birth Birth mother nature moeder natuur Geboorte breast feed borst voeding

heartthink Denken met het hart
To think with the heart
root2 The physical body We hebben er 1 (op dit moment). En het is 1. Of laat je wel eens wat onderdelen thuis als je van huis gaat? We have one. And it is one. Or does it occur that you leave some of it behind when leaving home? Het lichaam is onmetelijk complex, zelf een elevenslange studie op één of meerdere onderdelen laat nog veel te vragen en onderzoeken over...
Het lichaam is onmetelijk complex, zelf een levenslange studie op één of meerdere onderdelen laat nog veel te vragen en onderzoeken over...
Het lichaam leren kennen
Voeding. Leren eten, en leren hoe het lichaam (per persoon schillend) er op reageert. Inclusief wat het lekker vindt, vooral wat voedzaam en helend werkt. Vasten, geeft veel inzicht.
Beweging
conditie, kracht, lenigheid, balans
alleen, in relatie
met of zonder bal
muziek
...
Behandeling
Massage, fysiek, energetisch, ....
Wat past bij wie?
Welke techniek bij welke uitdaging?
Welke behandelaar bij client?
Het fysieke lichaam
sacral Hara
Ki
Chi
Darmen
non-duaal
Chaos
Instincten
Kundalini
Voelen
Vrouwelijk
Vertrouwen
Emotie - motie - beweging - aantrekking....
solar Waar gaat je aandacht naartoe? Plek is de maag. De verbranding van de voeding, dat wat we tot ons nemen. Punt correspondeert met een heel centraal en gevoelig punt op de voetzolen en in de hand. Wat inspireert je? Wat doet het vuurtje bij jou aanwakkeren? heart Het hart chakra ligt in het midden Het hart chakra ligt in het midden 4 Vier Four Het hart heeft 2 kamer en 2 boezems Het centrale 'thema' Liefde Geven Ontvangen Onvoorwaardelijke Voorwaardelijke, het oordeel Denken met het hart
To think with the heart
throat De keel, het uitspreken, naar je eerste 'naaste'(n) Dat wat uit je 'handen komt'
Wat komt er uit jouw handen?
Het Chakra van de manifestatie Dat wat uit je 'handen komt'
Wat komt er uit jouw handen?
3rdeye Denken in 3D en 5D Het openen van het derde oog Ken U zelve, Know Thyself spirit Like sexuality, spirituality is a given....
The spiritual body can be known Het spirituele lichaam kan worden gekend en kan leren, groeien. In verbinding via de mystieke ervaring. Overigens niet een staat van zijn om in te verblijven. De meest krachtige lessen op het gebied van het universele spirituele in de vorm van analogieën zijn voor eenieder te vertalen / interpreteren, uniek te make. Met of zonder begeleiding.
De meest krachtige lessen op het gebied van het universele spirituele in de vorm van analogieën zijn voor eenieder te vertalen / interpreteren, uniek te maken. Met of zonder begeleiding.
Wanneer spiritueel volwassen geen reden deze vrijheid te 'onderwerpen' aan een ander of abstract iets. Hoger bewustzijn ervaart als soeverein en eenieder die dat niet respecteert, maakt een doorgaans 'onvolwassen' indruk [persoonlijke noot]
www.rambelje.life www.buurman.life

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?