There was a time... Oorsprong "Qoud perdidit optat",
- "wat hij verloren heeft, verlangt hij terug"
Origin
Oldest known recordings... Rotswandschildering Rockpainting Antelope canyon, Page, Arizona - Daniel Olah

Clay, Klei, Lehm, Argile, Lutum, ... by

Paper, Papier, Papier, Papier by

Printing, Drukwerk, Drucken, Impression source: giphy.com Your own radio show

Wake up

Capture Vastleggen Erfassung

the word het woord das Wort

communicating communiceren kommunizieren

report verslaggeven etwas melden

chracter karakter charakter

sound klank klang

no©2021 or ant other year

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?