Capture Vastleggen Erfassung

the word het woord das Wort

communicating communiceren kommunizieren

report verslaggeven etwas melden

chracter karakter charakter

sound klank klang

no©2021 or ant other year

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?