Language - Words - Meaning Taal - Woorden - Betekenis Interesting is a non-word. You know that you are not supposed to use it! Interessant is een non-woord. Je weet dat je het niet hoort te gebruiken! CK6_Mind_Menta(a)l 5D Consciousness VOG_map VOG_Map VOG = Virtually Off Grid
Open source = please steel / copy / improve and share copy using same platforms / software / infra
[meta]copy_concept using completely different platforms software etc
When writing an autobiography
Make sure it is you that is holding the 'pen'
When writing interacting online
Be sure to have you own space
Hit logo for full screen
Change - Growth - .... Verandering - Groei Er wordt wel gezegd:
'Het verandert toch nooit'
'Het is nu eenmaal zo'
'Ik ben nou eenmaal zo'
Some say:
'Some things never change'
'It is like it is'
'That's who I am'
5D Consciousness
Know - Understand - Wisdom
Weten - Kennen - Wijheid
Wat is de rol van ervaring? Does experience 'play a patron this? What f the 7 candles are strong and in harmony? 5D Consciousness
Judge - Condemn - Think Zelf een oordeel vormen.
Is ongelijk aan [iemand] VER-oordelen.
Stilzwijgend, het oordeel van de gemene deler volgen, impliciet oordelen
Does experience 'play a patron this? Oordelen - Veroordelen - denken Make your own judgment.
Is unequal to [someone] FAR judgment.
Tacitly, following the judgment of the common denominator, implicitly judging
Speelt ervaring hierin een rol? 5D Consciousness Have [we] been 'record keeping'? Hebben [wij] het een en ander vastgelegd?
Is - to be - am/are/is/are Wat is... 5D Consciousness Is - zijn - ben/bent/is/zijn Yes, bus is...NEE 5D Consciousness Ja, maar Yes, bus is...NEE 5D Consciousness Ja, maar

Text on the button

Text on the button

no©2021 or ant other year

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?