Reflectie

Opvoeden

Zijn [we] bang om het te verliezne? Kan dat als er al geen sprake meer van is?

Ik ga er van uit dat ik geen privacy heb.

Het aantal publiek gedeelde voorvallen dat er inbreuk op is gemaakt en het legaal verhandelen van ‘zogenaam’ annonieme data leidt tot een veilige assumptie dat die er niet is.

Dan kan een reactie zijn om pro-actief de opeheid op te zoeken…?

Kopieer rechten….

Dit concept is open source / niet-commercieel. Zowel het concept, templates en mogelijk zelfs ‘code’ zal later worden gedeeld op een andere site zodat het voor eenieder mogelijk is iets dergelijkt te bouwen of het meta-concept uite te werken op een geheel ander platform.

Deze site is gebouw op wordpress

Grafish is veel geleend van zogenaamde meme’s van 17-volgers.
Van sommige ‘kunstwerken’ zou ik graag de artiest willen weten… (bijvoorbeeld zwemmende vrouw op kara pagina)

Ander materiaal

Naast het ‘eigen materiaal’ bestaat andere concent voornamelijk uit links van werk van anderen. Elk van dat werk wordt gedeeld met respect voor de persoon en zijn of haar boodschap.
Mocht iemand bezwaar hebben met delen op deze manier neem aub contact op en [uw] content wordt verwijderd.

Bloemen en Vlinder afbeeldingen

De logo’s en grafisch werk met bloemen en vlinders zijn zelf gemaakt met beelden uit zeer oude boeken die rechten vrij zijn.

Hier de link naar de digitale boeken met bloemen en vlinder foto’s.

Dieses Buch wurde von www.BioLib.de produziert.
Es steht unter dem Schutz der GNU Free Document License. Weitergabe und Kopieren sind ausdrücklich erwünscht. Bei Verwendung von Teilen und Abbildungen bitten wir um die Nennung von www.BioLib.de als Quelle.

Copyright (c) 2008 Kurt Stüber.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU
Free Documentation License”.

Het origineel was ter beschikking gestelt door Wageningen UR Library. Scan en bewerking door Philipp Gerick, Mart 2007.

This book has been created using the program make_book.pl, version: 4.0, Date: 2008-Feb-13

no©2024 or ant other year

Log in with your credentials

Forgot your details?